Loading...

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz:

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve sıfır atık hedefleri çerçevesinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, katı atık yönetmeliklerinin ön gördüğü şekilde Yalova ilinin sınırları içerisinde oluşan katı atıkların bertarafının sağlanarak çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek koşulların oluşmasını engellemektir. 

Vizyonumuz: 
İlimizde,  gelişen teknolojiler doğrultusunda entegre atık yönetiminin sağlanması ve halkımızın katı atık konusunda bilinçlendirilerek atık miktarının azaltılması, ekonomik değeri olan geri dönüştürülebilir malzemelerin ülke ekonomisine kazandırılmasının sağlanmasıdır. 

Temel Değerler:
Doğaya ve çevreye saygı, şeffaflık, sürdürülebilirlilik, katılımcılık, verimlilik, teknoloji odaklılık ve kaliteli hizmet sunumu.