Atık Yönetimi

ATIK YÖNETİMİ

 

Günümüzde nüfus artışına, teknolojik gelişmeye, sanayileşmeye ve kentleşmeye paralel olarak gerek miktar, gerekse içerik açısından hızla artan katı atıkların doğaya olumsuz etkileri önemli bir çevre problemi haline gelmiştir. Katı Atık Yönetimi bu noktada önem kazanmakta ve konuya bilimsel yaklaşımlar ve doğru politikalar ile çözüm getirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

 

Katı atık çeşitlerinin çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanması, taşınması, yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm, yakma, gömme ve değerlendirme işlemlerini kapsayan çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin tümü “Katı Atık Yönetimi” olarak adlandırılmaktadır. Katı atıkların yönetimi katı atıkların üretiminden başlamak üzere geçici depolanmaları, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi değerlendirilme imkanlarının araştırılıp uygulanması, toplanıp taşınmaları, çevreye zarar vermeden ve çevrede en az olumsuz etki oluşturacak şekilde bertaraf edilmelerini inceler, sıralanan bu işlerde bilimsel esasları, fen ve sanat kurallarını araştırır. Pek çok ülkede katı atık yönetimi uzman olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmakta, bu durum çevre kirlenmesine, gereksiz harcamalara, insanların hayatını tehlikeye atan uygulamalara sebep olmaktadır. Katı atık yönetiminin bir başka amacı bunlardan hammadde kaynağı olarak yararlanmayı öğretmek ve özendirmektir.

 

Bir şehrin katı atık yönetiminin nasıl olması gerektiği ve katı atıklara ait problemlerin azaltılması ve ortadan kaldırılması detaylı bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışmanın başlangıcı, o şehrin katı atık niteliklerinin tespiti olmalıdır. Şehrin gelir seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük bölgeleri ile ticaret ve sanayi bölgeleri belirlenir. Bu bölgelerin katı atık nitelikleri dört mevsim için tayin edilir. Büyük şehirlerde ve ana şehirlerde katı atık analizlerinin farklı bölgeler için her mevsim sürdürülmesi yerinde olur. Böylece şehrin bölgelerinin nüfusları ve şehre ait genel katı atık nitelikleri ortaya konur.

 

 

 

 Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme  Birliği

 

Denizçalı Köyü  Taşköprü /YALOVA

 yakab@yakab.gov.tr