Yakab Düzenli Depolama alanı

YA-KAB DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI

 

YA-KAB, sağlıksız olarak işletilen vahşi depolamalara son vermek için bir Düzenli Depolama Tesisi kurmayı amaçlamıştır. YA-KAB tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yer açısından 6 alternatif saha belirlenmiş (Ortaburun Mevkii, Sugören, Kılıç Devlet Ormanı, Denizçalı-Uzuntarla Mevkii, Denizçalı Eski Taş Ocakları, Subaşı Kum Ocağı) ve bu sahalar için ilgili kuruluşlara gerekli başvurular yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Denizçalı

Eski Taş Ocakları mevkiinin katı atık düzenli depolama alanı olarak kullanılmasında mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı ilgili kurumlar tarafından belirtilmiştir.

 

YA-KAB yetkilileri tarafından, Katı Atık Düzenli Depolama Faaliyeti’nin gerçekleştirilmesinin düşünüldüğü toplam proje alanı 99.500 m2’dir. Denizçalı katı atık sahasında ortaya çıkan gazların kontrollü olarak toplanıp yakılarak bertaraf edildiği aktif toplama sistemi kullanılmaktadır. Depolama alanında gaz toplama kuyuları yaklaşık 50 m aralıklarla yerleştirilmiştir. Toplama sistemi için emiş kapasitesi 200 m3/h olan bir blower seçilmesi ile depolama alanından oluşabilecek biyogazın efektif olarak toplanması sağlanacaktır.

 

Depolama alanına ilk dört sene %100 geri devirli yapılacağı kabulü ile depolama alanının nihai örtü ile kaplanacağı 30 yıllık sürede oluşacak olan sızıntı suyu miktarı, depolama alanı sızıntı suyu oluşumunun sabit bir aralığa oturduğu görülmektedir. Buna göre depolama alanı saha kapasitesine ulaştığı noktadan itibaren ortalama 2130 m3 bir sızıntı suyu debisi oluşacaktır. Buna göre maksimum günlük debiye göre 10 günlük sızıntı suyunu depolayabilecek 1000 m3 hacminde havuz inşa edilmiştir.

 

Söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin projelendirilmesi 20 yıllık bir süre için yapılmıştır. Alan Lot 1, Lot 2 ve Lot 3 olmak üzere 3 bölmeden oluşacaktır. Çöplerin depolanacağı Lot 1 = 19.472,07 m2 alana sahip olup işletmeye alınmıştır. Kalan Lot 2 = 25.433,26 m2 ve Lot 3 = 19.565,11 m2 lik alan kaplayacaktır. Lot 1 de 439.000 m3, Lot 2 de 581.722 m3 ve Lot 3 te 303.000 m3 katı atık depolanacaktır.

 

 

 Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme  Birliği

 

Denizçalı Köyü  Taşköprü /YALOVA

 yakab@yakab.gov.tr