YA-KAB (YALOVA İLİ YEREL YÖNETİMLERİ KATI ATIK TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ)

 Son yıllarda katı atıklardan (çöp) kaynaklanan problemler ülkemizin çevre sorunlarının başında gelmektedir. Nüfus artışına paralel olarak ve özellikle Avrupa Birliği’ne girme süreci içinde tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte kişi başına üretilen katı atık miktarının da artması ile oluşan çöp ve atık karakteristiği hızla değişmektedir. Bu artışların devam edeceği ve eski katı atık depolama sahalarının sağlıksız olması nedeniyle, son yıllarda katı atıkların sağlıklı ve en ekonomik şekilde uzaklaştırılması konusu, geçmiş yıllara nazaran daha
da önem kazanmıştır.

Genel olarak katı atıkların tabiata gelişigüzel dökülmesi sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların bazıları şunlardır: Oluşan sızıntı suları yeraltı ve yer üstü kaynaklarını kirletir.

Kontrolsüz çıkan gazlar, yakın çevredeki canlılara zarar verir ve halk sağlığını tehdit eder.

Oluşan metan gazının %5-15 oranında havaya karışması halinde, karışımı en ufak bir kıvılcım ile patlamaya hazır hale gelir ve depo yangınlarına sebep olur.

Çıkan kötü kokular çevrede yaşayanları olumsuz yönde etkiler.

Rüzgar kağıt, pet, naylon gibi atıkları çevreye yayar.

Açık döküm alanları fare, sinek ve diğer zararlılar için barınma ve üreme yer oluşturur.

Açık alana giren hayvanlar çeşitli hastalıkların taşıyıcısı durumuna gelir.

Çöpler dağılarak çok geniş bir alanı kirletir ve yoğun bir görüntü kirliliği oluşturur.

 

Kısacası, düzensiz katı atık depolama alanları hava, toprak, su kaynakları ve çevre sağlığı için büyük riskler oluşturur.

Yalova ilinin uzun yıllarca çözüm bulunamayan katı atık depolama sahası problemini aşmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla; Yalova Merkez, Termal, Çiftlikköy, Taşköprü, Çınarcık, Armutlu, Kocadere, Esenköy, Koruköy, Teşvikiye, Altınova, Kaytazdere, Subaşı, Kadıköy ve Tavşanlı Belediyeleri tarafından Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği kurulmuştur. Birliğin kısa adı YA-KAB’dır. Birliğin Merkezi Yalova İli Merkez İlçesidir.

Birliğin amacı; katı atıkların toplanması, imhası, alt yapı çalışmaları ve bununla ilgili transfer istasyonları gibi tesislerin yapımı, onarımı ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesini sağlamaktır.

Birliğin organları şunlardır. 1- Birlik Meclisi

2- Birlik Encümeni

3- Birlik Başkanı

 

 


Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme  Birliği

 

Denizçalı Köyü  Taşköprü /YALOVA

 yakab@yakab.gov.tr